Norsk Meklingssenter
Mekler

Kjell Erik Grøsfjeld

Kjell Erik Grøsfjeld

Grøsfjeld er partner ved Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS sitt Stavanger-kontor. Han har lang erfaring særlig fra saker knyttet til bygg-anlegg, eiendom og arbeidsrett.  Grøsfjeld har gjennom årene bistått i en rekke forhandlinger og tvisteløsning i Rogaland og andre deler av landet. Han er sertifisert mekler fra Advokatforeningens Meklingsakademi og har bl.a. meklet i anleggsprosjekt til Nye Veier AS, samt i tvist som gjelder sluttoppgjør i byggekontrakt/entreprise. Grøsfjeld er også oppført på Stavanger tingretts liste over meklere. 

Grøsfjeld har også bred kompetanse fra andre livsområder som folkevalgt i Stavanger kommune gjennom 27 år og som militærjuridisk rådgiver for Forsvaret i 17 år. Han har også vært medlem av Den Norske Advokatforenings lovutvalg for plan- og bygningsrett i 5 år. Grøsfjeld har også en Master of Business Administration (MBA) fra Cambridge University og har tilleggsutdanning innen Granskningsmetodikk, beredskapsplanlegging og HMS-ledelse fra det naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Grøsfjeld er opptatt av å finne praktiske løsninger på krevende saker, og mener at god innsikt i sakene og konstruktive prosesser er viktig for å komme frem til akseptable løsninger for begge parter i en mekling.  

 

 Fagområder

Kontakt

Send en melding til Kjell Erik Grøsfjeld