Norsk Meklingssenter
Mekler

Kjersti Lerkerød

Kjersti Lerkerød

Kjersti Lerkerøds meklingskompetanse retter seg mot bygg og anlegg, og spesielt tvister relatert til entreprise- og rådgiverstandardene. 

Lerkerød har omfattende erfaring med å bistå rådgivere, entreprenører og byggherrer i alle faser av prosjektgjennomføringen og har prosedert saker for alle rettsinstanser. Hun jobbet i perioden 2020-2023 som juridisk direktør i Kruse Smith Entreprenør, og begynte i 2023 som advokat og partner i Arntzen de Besche Advokatfirma. Lerkerød brukes jevnlig som foredragsholder, og har blant annet holdt foredrag for Entrepriseforeningen, JUC nettverk for entrepriserett og Oslo Construction Forum.  

Lerkerød har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en Master of Business Administration (MBA) fra Handelshøyskolen BI. 

Det vises til Arntzen de Besches hjemmeside for nærmere informasjon - Kjersti Lerkerød (adeb.no)

Fagområder

Kontakt

Send en melding til Kjersti Lerkerød