Norsk Meklingssenter
Mekler

Kjersti Patricia Amundsen

Kjersti Patricia Amundsen

Kjersti Patricia Amundsen er advokat. Hun arbeider hovedsakelig med kontrakter og familie og arverett, samt noe arbeidsrett og rettsforhold relatert til fast eiendom. Amundsen har juridisk bakgrunn fra kommune, stat og privat advokatvirksomhet gjennom 20 år. Hun var leder for juridisk avdeling på Ullevål sykehus fra 1997–2000. Siden 2006 har hun vært fast voldgiftsleder i saker som gjelder overdragelse av fastlegepraksiser i hele Norge.

Gjennom sin advokatgjerning har Amundsen bevisst søkt å løse klientenes konflikter uten rettssak , der dette har vært mulig og hensiktsmessig. I tråd med dette grunnsyn valgte hun I 2020 å bli sertifisert megler. I tillegg til Amundsens juridiske kvalifikasjoner kommer hennes personlige erfaringsbakgrunn, og interesse for mennesker, godt med som mekler.

Amundsen har en klar og direkte kommunikasjonsform, og evnen til hurtig å forstå hva som er sakens kjerne.

Fagområder

Kontakt

Send en melding til Kjersti Patricia Amundsen