Norsk Meklingssenter
Mekler

Knut Kaasen

Knut Kaasen

Kaasen har opparbeidet seg erfaring som megler siden 1989, da særlig i større kommersielle tvister innen offshore og entreprise. Kaasen har fungert som mekler til dels alene og til dels med co-megler. Han har også erfaring som mekler i ad hoc meglinger, og også til dels ved PRIME (Prosjektintegrert megling) i større anleggsprosjekter, samt noe offshore.

Fagområder

Kontakt

Send en melding til Knut Kaasen