Norsk Mekling
Mekler

Knut Kaasen

Knut Kaasen

Kaasen har erfaring som mekler siden 1989, da særlig i større kommersielle tvister innen offshore og entreprise. Kaasen har opptrådt som ene-mekler og ofte sammen med co-mekler. Han har omfattende erfaring med både ad hoc meklinger og PRIME (Prosjektintegrert mekling) i større anleggsprosjekter på land og offshore, men har også meklet i andre typer kommersielle tvister. Han har vært mekler under Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv.

 

Nærmere om bakgrunn, se https://www.jus.uio.no/nifs/personer/vit/kaasen/index.html

Fagområder

Kontakt