Norsk Mekling
Mekler

Lars Holo

Lars Holo

Advokat Lars Holo hører til de ledende advokatene innen arbeidsrett. Han har vært dommerfullmektig og konsulent hos Sivilombudsmannen. Han har tidligere hatt egen advokatpraksis med et bredt saksområde og han var advokat i LO i fem år fram til han i 1993 ble partner i Arntzen de Besche. I dag driver han egen virksomhet med bl.a. konfliktmekling. Holo har deltatt i løsningen av mange konfliktsaker ved forhandlinger og ved rettsmekling. Han ble 26. mai 2018 inkludert i Finansavisens rangering av landets beste konfliktmeklere. Han ble sertifisert mekler i november 2018 på Meklingsakademiet

Fagområder

Kontakt