Norsk Meklingssenter
Mekler

Leif Strøm

Strøm har allsidig erfaring fra yrkeslivet som sjåfør/lagerarbeider og ufaglært helse- og miljøarbeider, før han i voksen alder tok embetseksamen i jus i 1990.

Han har drevet eget advokatfirma siden år 2000, og har i hovedsak arbeidet med familie/arv og skifterett. Han har i tillegg hatt en del oppdrag innenfor personskadeerstatning, arbeidsrett, diskriminering og barnevern.

Han har de siste 13 år hatt deltidstilling som juridisk konsulent for et ekspertisesenter under St. Olavs Hospital, hvor han samarbeider tett med psykologer, sykepleiere og andre helse- og sosialarbeidere.

Han har alltid vært opptatt av å se jusen i inngrep med andre fag, og har utviklet et eget begrep som han kaller Integrert jus.

Han har stor sans for å søke minnelige løsninger og lykkes ofte med det, noe som nok har sammenheng med at Trøndelag Tingrett i minst 20 år har hatt stort fokus på mekling i både familiesaker og andre saker.

Fagområder

Kontakt

Send en melding til Leif Strøm