Norsk Meklingssenter
Mekler

Leif Tomas Vik

Leif Tomas Vik

Vik har siden 2008 meklet i over 40 saker som dommerfullmektig i tingretten, har deltatt i flere som prosessfullmektig advokat, og jobber nå som konsernadvokat. Gjennom prosedyreorientert praksis - hovedsakelig innen eiendoms- og kontraktsrett i advokatfirmaene Selmer og Staff, samt flere styreverv og internasjonale engasjementer - har Vik bred og god erfaring med konflikter, forhandlinger og løsningsorienterte prosesser.

Fagområder

Kontakt

Send en melding til Leif Tomas Vik