Norsk Meklingssenter
Mekler

Line Aspøy Berge

Line Aspøy Berge

Line Aspøy Berge driver i dag sin egen advokatpraksis i Advokatfellesskapet Vest etter flere år innen ulik offentlig og privat virksomhet. Hun besitter betydelig ekspertise på flere fagområder, og har blant annet vært fagansvarlig for familiemeklerne i Rogaland. Berge arbeider nå i hovedsak med familierett, arv og skifte, samt fast eiendom, herunder plan- og bygningsrett. Berge prosederer jevnlig saker for retten, men har fokus på å finne praktiske og hensiktsmessige løsninger og har spesialisert seg innen alternativ konfliktløsning.

Fagområder

Kontakt

Send en melding til Line Aspøy Berge