Norsk Meklingssenter
Mekler

Lisbeth Bøhler

Lisbeth Bøhler

Lisbeth Bøhler er sertifisert mekler og jobber i kontorfellesskapet Folloadvokatene i Ski. Hun har foreldretvistsaker og saker innen arv, skifte og fast eiendoms rettsforhold. Lisbeth Bøhler er også ekstern mekler for Bufetat.

Fagområder

Kontakt

Send en melding til Lisbeth Bøhler