Norsk Mekling
Mekler

Lise Backer

Lise Backer

Lise Backer er utdannet sivilingeniør og har mer enn 30 års erfaring fra anleggsbransjen, både som rådgiver, entreprenør og byggherre. Hun har lang erfaring med prosjektledelse på store og komplekse samferdselsprosjekter samt kraftverk, vannrenseanlegg og lagerhaller. Dette omfatter med anskaffelsesprosesser, forhandlinger og prosjektgjennomføring. Hun har god forståelse for både kommersielle og operasjonelle utfordringer i større prosjekter, og har erfaringer fra risikohåndtering i både totalentrepriser og utførelsesentrepriser.

 

Backer har erfaring med konfliktløsningsråd (PRIME) i entrepriseprosjekter, og er opptatt av å finne praktiske løsninger på krevende saker, som er akseptable og som partene kan eie og i fellesskap dra nytte av. Backer er sertifisert mekler.

Fagområder

Kontakt