Norsk Mekling
Mekler

Lise Marie Skalstad

Lise Marie Skalstad

Spesialisert innen entrepriserett, og har omfattende erfaring med kontraktsforhandlinger, prosjektstøtte, risikohåndtering og tvisteløsning innen bygg og anlegg. Dette omfatter også ulike samspillsmodeller.

De siste fem årene har hun vært ansatt som advokat i Veidekke Entreprenør AS, og har bred erfaring med å yte juridisk bistand til store og komplekse bygge- og anleggsprosjekter. Denne arbeidserfaringen har også gitt henne god innsikt i de tekniske og kommersielle utfordringene i bransjen.

Fagområder

Kontakt