Norsk Mekling
Mekler

Magne Ørstavik

Magne Ørstavik

Ørstavik har lang erfaring med å finne praktiske og gode løsninger gjennom gode avtaler mellom parter.Jobber som advokat innen familierett/barnerett, arbeidsrett, arverett og innenfor kjøp/salg og leie. Ørstavik har bred erfaring innen bla de ovenfornevnte saksområder. Ørstavik har jobbet innen barnevern, både offentlig og privat, innen idretten og som advokat. Ørstavik legger vekt på at mekling, særlig for privatpersoner, bør finne sted så raskt som mulig slik at relasjoner mellom partene kan opprettholde i størst mulig grad.

Fagområder

Kontakt