Norsk Mekling
Mekler

Merete Akerø

Merete Akerø

Akerø har solid erfaring innenfor fagområdet arbeidsrett og har blant annet deltatt i et betydelig antall arbeidsrettsmeklinger og i enda flere utenrettslige forhandlinger gjennom hennes 10 år som arbeidsrettsadvokat. Hun har erfaring med advokatarbeid både fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden hvilket gjør henne særlig utrustet for å mekle i arbeidstvister. Hun har lengst erfaring som prosedyreadvokat i LO hvor hun bidro til meklingen av et betydelig antall arbeidsrettssaker under oljekrisen i Rogaland. Akerø har både erfaring med arbeidsrett fra LO, samarbeid med de underliggende medlemsorganisasjonene og har også arbeidet direkte i en arbeidstakerorganisasjon innenfor olje- og gass-sektoren. Akerø har gjennomført flere meklerkurs, og ble i juni 2018 autorisert internasjonal mekler fra London School of Mediation, og i januar sertifisert mekler gjennom Advokatforeningens meklingsutvalg. Akerø jobber for tiden som nemndsleder i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Fagområder

Kontakt