Norsk Mekling
Mekler

Morten Tveten

Morten Tveten

Morten Tvetens meklingskompetanse retter seg mot entreprisekontrakter, rådgiver-standardene og entreprenørstandardene, internasjonale rettsforhold og generell kontraktsrett. Han kombinerer praktisk ledererfaring og forretningsmessig forståelse med mekling.

Morten har arbeidet mye med prosesser for forebygging av tvister og risiko og er ansvarlig for flere kurs og seminarer innen mekling og utenrettslig tvisteløsning. 

Han er master i rettsvitenskap ved UiO og Master i Business Administration fra IMD, Lausanne og ble sertifisert mekler i 2016.

Morten Tveten har bred yrkeserfaring innen strategi og ledelse, internasjonale etableringer og oppkjøp og som advokat.   Han leder i dag Norsk Meklingssenter.

Fagområder

Kontakt