Norsk Meklingssenter
Mekler

Renathe Danielsen

Renathe Danielsen

Driver selvstendig advokatpraksis i Larvik og tar meklingsoppdrag innen barn- og familierett og arverett. Hun har bred erfaring som prosessfullmektig advokat i sivilrettslige tvister da særskilt innenfor barneretten. Danielsen fokuserer på å finne frem til partenes underliggende interesser slik at løsningene blir varige og partene lettere kan forholde seg til hverandre i ettertid. Danielsen har et tverrfaglig samarbeid med psykolog Daniel Jonsson og de har sammen startet «Godt Samarbeid» som skal hjelpe foreldre ut av høykonflikt og inn i et godt nok samarbeid uten at saken ender i retten. Hun er bevisst på at som mekler skal hun ikke avgjøre noe, men strebe etter å finne frem til det beslutningsgrunnlag partene kan forhandle ut fra. Danielsen legger stor vekt på at begge partene i en meklingsprosess må ha tillit til henne. Hun ble sertifisert mekler i 2018 og jobber nå som advokat med meklingsekspertise.

Fagområder

Kontakt

Send en melding til Renathe Danielsen