Norsk Mekling
Mekler

Rønnaug Ringstad

Advokat Rønnaug Ringstad har særlig ekspertise og betydelig erfaring i å finne gode løsninger i saker som gjelder profesjonsansvar for eiendomsmeglere, takstmenn og andre profesjonsutøvere. Det løses innenfor dette området svært mange saker i regi av profesjonsutøverens forsikringsselskaper gjennom forhandlinger og dialog partene imellom. Gjennom lang fartstid med bistand til forsikringsselskaper og profesjonsforetakene i slike saker har Ringstad opparbeidet betydelig ekspertise og erfaring innenfor løsning av tvister som gjelder erstatning og prisavslag for feil og mangler knyttet til fast eiendom og for tvister knyttet til naborettslige forhold eiendommer imellom.

Fagområder

Kontakt