Norsk Mekling
Mekler

Roy Gunnar Johansen

Roy Gunnar Johansen

Johansen er tilknyttet Bjerkan Stav Advokatfirma i Trondheim og har praktisert som advokat siden 2004. Han har flere års erfaring som bostyrer i konkursbo og har også arbeidet med arve- og skifterettslige spørsmål, både som privat bostyrer og som juridisk rådgiver for arvinger. Han har dessuten erfaring innen fast eiendoms rettsforhold, vergemålsrett, familierett, kontraktsrett og selskapsrett.

Fagområder

Kontakt