Norsk Meklingssenter
Mekler

Roy Gunnar Johansen

Roy Gunnar Johansen

Johansen er tilknyttet Bjerkan Stav Advokatfirma i Trondheim og har praktisert som advokat siden 2004. Han har flere års erfaring som bostyrer i konkursbo og har også arbeidet med arve- og skifterettslige spørsmål, både som privat bostyrer og som juridisk rådgiver for arvinger. Han har dessuten erfaring innen fast eiendoms rettsforhold, vergemålsrett, familierett, kontraktsrett og selskapsrett.

Fagområder

Kontakt

Send en melding til Roy Gunnar Johansen