Norsk Mekling
Mekler

Rune Aasgaard

Jeg er ikke advokat, men sivilingeniør / MBA. Jeg har de siste 15 år jobbet som selvstendig innleid prosjektleder på ulike IT-prosjekter og har mye erfaring med de konflikter som kan oppstå der – være det seg mellom kunde og leverandør eller andre interessenter i prosjektene. Jeg vil tro det er mye av de samme problemstillingene som berøres i Entreprise, men altså med fokus på IKT og ikke Bygg - og vel så mye fokus på de fortløpende konflikter av alle slag som oppstår i denne typen prosjekter da de gjerne stiller store krav til kundens medvirkning.

Fagområder

Kontakt