Norsk Meklingssenter
Mekler

Sol Elden

Jobber i Elden Advokatfirma AS som ansatt advokat siden 2011.

Forut for dette jobbet i annet advokatfirma siden  uteksaminering fra UiO juridisk fakultet i 2002.

Bred erfaring i å prosedere både sivile saker og straffesaker for domstolene.

Fagområder

Kontakt

Send en melding til Sol Elden