Norsk Meklingssenter
Mekler

Svein Kristian Arntzen

Svein Kristian Arntzen

Arntzen har en Phd i rettsvitenskap og underviser til daglig i mekling ved UiT Norges Arktiske Universitet. Fra tidligere av har Arntzen praktisert som advokat i lengre tid og han har i tillegg møterett for Høyesterett.

Fagområder

Kontakt

Send en melding til Svein Kristian Arntzen