Norsk Meklingssenter
Mekler

Sverre Blandhol

Sverre Blandhol

Blandhol er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo der han leder Forskergruppen i tvisteløsning og Forum for tvisteløsning. Blandhol mekler jevnlig både større kommersielle tvister, privatrettslige saker og saker om foreldre og barn. Blandhol har utgitt boken Konfliktanalyse (2014), samt en rekke artikler om tvisteløsning, forhandlinger og mekling. Han er faglig ansvarlig for undervisningen i forhandlinger, konflikthåndtering og etikk ved Det juridiske fakultet. I en årrekke har han også undervist i forhandlinger, konflikthåndtering og etikk for praktikere og er fast underviser på Meklingsakademiet, der han har fagansvar for kommunikasjon, psykologi og etikk. Ved siden av sin stilling som professor leder Blandhol selskapet Palatin AS, som foruten å levere forhandlingsrådgivning og tvisteløsningstjenester driver kursvirksomhet innenfor disse og en rekke andre emner. Med sin behagelige væremåte og analytiske evner hjelper Blandhol parter å overvinne hindringer og finn

Fagområder

Kontakt

Send en melding til Sverre Blandhol