Norsk Mekling
Mekler

Torbjørn Buer

Torbjørn Buer

Buer er psykolog med fordypning innen arbeids- og organisasjonspsykologi. Han jobber som direktør i Juristenes Utdanningssenter (JUS) og foreleser i konflikthåndtering på UiO og i kursene til JUS. Buer har lang er faring fra mekling i situasjoner der kommunikasjonssvikt og relasjonelle motsetninger er hovedtematikk. Han har hatt meklingsoppdrag i politiske partier og i virksomheter innen privat og offentlig sektor.

Fagområder

Kontakt