Norsk Mekling
Mekler

Tore Lerheim

Tore Lerheim

Lerheim er partner i Homble Olsby advokatfirma AS, og har tidligere vært ansatt åtte år i Wikborg Rein og syv år i Tekna – teknisk-naturvitenskapelig forening. Lerheim arbeider hovedsaklig med arbeidslivsjuss (herunder pensjon) og har lang erfaring med bistand til både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i rettslige og utenrettslige prosesser. Gjennom sin bistand har Lerheim lang erfaring med løsning av tvister i arbeidslivet på alle nivåer og innenfor alle bransjer, både kollektive og individuelle tvister.

Fagområder

Kontakt