Norsk Mekling
Mekler

Trine Klausen Aunan

Trine Klausen Aunan

Egen advokatpraksis, i Hassum & Aunan Advokatfirma.

Hovedsakelig tvisteløsning og rådgivning innenfor fast eiendom.

De senere årene også arbeidet en god del med kontraktsrett og arv, og prosederer jevnlig saker for retten.

Aunan har tidligere arbeidet som rådgiver og leder i NAV, og hun har lang erfaring med å arbeide med mennesker som står i krevende og vanskelige livssituasjoner.

Aunan er opptatt av å skape trygg og god dialog og løse saker utenrettslig.

Sertifisert som mekler.

Fagområder

Kontakt