Norsk Meklingssenter
Mekler

Trond Svinø

Trond Svinø

Trond Svinø bistår hovedsakelig næringslivsklienter med strategisk juridisk rådgivning og tvisteløsning. Han har særlig ekspertise innenfor arbeidsrett, fast eiendom, tvisteløsning og selskapsrett. Han har utstrakt erfaring med forhandlinger, mekling og tvisteløsning, både i og utenfor domstolssystemet. Svinø påtar seg meklingsoppdrag både for private og næringsdrivende innenfor en rekke rettsområder.

Fagområder

Kontakt

Send en melding til Trond Svinø