Norsk Meklingssenter
Mekler

Vebjørn Innset Hurum

Vebjørn Innset Hurum

Vebjørn Innset Hurum er sertifisert mekler og jobber som mekler i MEKLE. 

Han har bakgrunn som dommerfullmektig, rettsmekler og advokat, og er en erfaren mekler innenfor alt fra familiesaker til kommersielle tvister. Vebjørn brenner for mekling innenfor familierettsfeltet, og har siden første halvår i 2022 meklet over 100 saker relatert til skilsmisse, samlivsbrudd og arveoppgjør med en forliksprosent på ca. 90 %. Han er spesielt opptatt av å bevare eller gjenopprette relasjonene mellom partene som er involvert i konflikten. 

Han har også meklet en rekke arbeidsrettssaker, særlig saker knyttet til oppsigelse og avskjed.

Fagområder

Kontakt

Send en melding til Vebjørn Innset Hurum