Norsk Mekling
Mekler

Vebjørn Innset Hurum

Vebjørn Innset Hurum


Vebjørn Innset Hurum er sertifisert mekler og jobber som advokat i Econa.

Han har bakgrunn som dommerfullmektig, rettsmekler, utenrettslig mekler og advokat, og er en erfaren mekler innenfor alt fra familiesaker til kommersielle tvister. Vebjørn brenner for mekling  og er spesialisert innenfor skilsmisse, samlivsbrudd og arbeidskonflikter. 

Han har meklet over 230 saker med en forliksprosent på over 85 %. 

Vebjørn har en interessebasert meklingsstil. Hans mål er å assistere partene i å utvikle kreative og bærekraftige løsninger som møter partenes behov og ønsker. Han er spesielt opptatt av å bevare eller gjenopprette relasjonene mellom partene som er involvert i konflikten.

Fagområder

Kontakt