Norsk Mekling
Mekler

Wenche Maartmann-Moe

Wenche Maartmann-Moe

Wenche er spesialisert innenfor tvisteløsning og kontraktsrett, og har særlig erfaring på området for tilvirkningskontrakter (entreprise). Hun har opparbeidet seg betydelig erfaring med å håndtere omfattende og komplekse tvistesaker gjennom mange år som privatpraktiserende advokat, og har i tillegg arbeidet som internadvokat hos et av verdens ledende teknologikonsern.
Wenche har et stort engasjement for tvisteløsning utenfor domstolene, hvorav mekling er én tvisteløsningsmekanisme hun har særlig stor tro på. Hun har en interessebasert tilnærming til mekling. Dette innebærer at meklingsprosessen ikke bare fokuserer på partenes krav og standpunkter, men også på partenes underliggende interesser og behov. Dette gir blant annet rom for å utforske løsninger som går utover det konkrete tvistetema i saken. En av hennes styrker som mekler er evnen til å legge til rette for en god dialog mellom partene, selv i situasjoner hvor dialogen i utgangspunktet fremstår som fastlåst.
Wenche tar oppdrag som mekler både i enkeltsaker, og som deltaker i meklingsutvalg i større tilvirkningsprosjekter (PRIME-utvalg/KLR).»

Fagområder

Kontakt