Norsk Meklingssenter

Nytt ekspertiseprogram: Hvordan forebygge og håndtere konflikter

I løpet av høsten har Meklingssenteret i samarbeid med NITO arbeidet med et større ekspertiseprogram for de store offentlige byggherrene, entreprenørforeningene, rådgiverne og arkitektene. Hensikten er å få ned konfliktnivået og forebygge konflikter på en bedre måte.

Publisert: 19. oktober 2021

Det som er  forholdsvis unikt denne gangen er at topplederne tar et personlig engasjement.

Du finner også informasjon om dette på Bygg.no: Vil gjennomføre ekspertiseløft for å hindre konflikter

Webinar 22. oktober

Som kick-off arrangeres det et webinar 22. oktober kl 09.00.

Dette vil bli fulgt opp med et webkurs på 3 timer samt et opplegg for workshop i forbindelse med oppstart av prosjekter og et generelt kurs. Vi kommer til å informere om dette også her på norskmekling.no.

Meld deg på webinaret her