Norsk Mekling

Kurs for ekspert/oppmann er flyttet til mars

Vi kjører en ny runde med kurset for ekspert/oppmann 24 – 25 mars 2022.

Publisert: 15. november 2021

Kurset skulle opprinnelig gått i slutten av januar, men måtte utsette som følge av korona. Kurset går over 2 dager og for deg som ønsker oppdrag som ekspert vil dette kurset gi en grundig innføring i ekspertrollen,  arbeidsområder, regelverk, praktisk eksempler og samarbed med andre konfliktløsere.

Samme kurset gikk i fjor og vi fikk svært gode tilbakemeldinger da. Vi arrangerer kurset i samarbeid med NITO, Tekna, Juristenes utdanningssenter og Standard Norge.

Meld deg på kurs for ekspert/oppmann