Norsk Meklingssenter

Stor oppslutning om Meklingskonferansen 2022

Meklingskonferansen ble gjennomført 24. august i Gamle Festsal med 170 deltakere.

Publisert: 31. august 2022

Hovedfokus i år var internasjonalt perspektiv med key note speaker professor Thomas Stipanowich fra Pepperdine University i California. I tillegg ble det en bred presentasjon av ulike former for mekling, bl.a fra bygg og anlegg og digital mekling. Statssekretær Astrid Bergmål orienterte om Justisdepartementets ønsker om mer bruk av mekling.

Du finner presentasjonene på denne lenken her:

 https://uio-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ashjelme_uio_no/Esty2XUpqxdBlp30NYdwcSsBM0fDzAXJSEBEGYixvJpLzQ?e=rUbFTK