Norsk Meklingssenter

Mekling.no = Norsk Meklingssenter

Mekling.no går over til å hete Norsk Meklingssenter. Dette innebærer en ny fremtidsrettet struktur for meklere og eksperter. Les mer…

Publisert: 27. september 2022

Norsk Meklingssenter

Etter et par år som «prosjekt» har partene som står bak Mekling.no blitt enige om å fortsette samarbeidet gjennom en felles og mer permanent struktur.  Norsk Meklingssenter  ble registrert som egen enhet rett før sommeren. Dette er en direkte fortsettelse av Mekling.no.  Det nye Meklingssenteret er en «non-profit» virksomhet og driftskostnadene dekkes av medlemmene. Formålet er å utvikle utenrettslig virksomhet og å tilby kvalitetssikrete resurser. Senteret skal være et felles møtested for faglig og praktisk utvikling.

 Hjemmeside

Du finner ny hjemmeside på https://norskmekling.no/. Mekling.no-sidene er linket direkte til denne og vil fortsatt eksistere inntil videre.   Vi skal bli flinkere til å sørge for nyheter, oppdateringer, innlegging av «verktøy» som sjekklister, eksempler etc på de nye sidene. Det er nå lettere å søke og finne meklere/eksperter enn tidligere. Meklings-senteret vil fortsette å ajourføre lister over alle meklere og eksperter - for tiden over  200 (!).

Sjekk opp egen profil for oppdateringer og andre endringer! 

 Meklingsarbeidet - utvikling

I løpet av det siste året har meklingsarbeidet blitt utviklet en god del. I første rekke har dette vært innenfor digital mekling (gjennom firmaet MEKLE)  og innenfor bygg og anlegg. Bruk av mekling innen arbeidsrett (særlig varslingssaker) og andre områder arbeides det videre med. 

Noen erfaringer og korte smakebiter:

Vi er klar  over noen av dere som er meklere og eksperter ikke har hatt saker eller få saker.  Som det fremgår av punktene foran er det likevel stor økning i forhold til tre-fire års siden.  Det ligger i sakens natur at oppdrag og problemstilling styrer valg av mekler/ekspert, og dette begrenser hvem som er aktuell for hvert oppdrag. Men Norsk Meklingssenter arbeider systematisk for å fordele sakene på flere meklere/eksperter slik at flest mulig skal få praksis og bli attraktive i markedet. Fremover må vi jobbe med å «legge stein på stein» slik at utenrettslig konflikthåndtering fremstår som attraktivt og foretrukket alternativ til andre tvisteløsninger. Derved får flest mulig sjansen til å praktisere som mekler eller ekspert.

 Ta gjerne kontakt med meg hvis du har kommentarer, innspill, idéer eller

Morten Tveten
morten.tveten@norskmekling.no
Tel 484 08 817