Norsk Meklingssenter

Nordisk samarbeid om mekling Nordisk samarbeid om mekling

Det er flere som etterspør meklere og eksperter som kan bistå på nordisk basis, og det er også et ønske om å dele felles metodikk. Et svar på dette er et samarbeid mellom Norsk Meklingssenter og motsvarende danske og svenske aktører.

Publisert: 30. september 2022

I løpet av året har det vært kontakter om samarbeid mellom Thomas Samsø Bloch (Danmark) og Gert Nilsson Eldrimner (Sverige). Disse to arbeider mye med mekling og det er etabler et felles nettverk, Øresundsadvokatene, som representerer advokater på begge sider av Øresund. De to deltok hos oss dessuten på Meklingskonferansen og PRIME-seminaret nylig. 27. oktober arrangeres det halv-dags seminar i København for å belyse temaene for et nordisk perspektiv. På sikt kan denne type kontakter være av stor verdi både rent oppdragsmessig og også for læring/utvikling.