Norsk Meklingssenter

«Standardboken» om mekling

Ny bok fra Camilla Bernt og Sverre Blandhol gir for første gang en helhetlig og bred oversikt over meklingsfaget med mange praktiske eksempler.

Publisert: 16. oktober 2022

Boken om mekling skrevet av Camilla Bernt og Sverre Blandhol og er nylig utkommet. Dette er en samlet oversikt over meklingsprosessen fra begynnelse til slutt. Her finner du både praktiske og teoretiske innfallsvinkler. Ulike meklingsformer er grundig behandlet. Mange praktiske eksempler, sjekklister og maler er gjengitt.

Boken er et nødvendig oppslagsverk for alle som arbeider med mekling eller søker mer informasjon om hva mekling!