Norsk Meklingssenter

Satser på mekling

Advokatene i Deloitte satser på mekling. To ble sertifisert som nye meklere på Meklingsakademiet i høst, Ea Herstad Øverås og Ole Marius Bachke

Publisert: 20. november 2022

Vi ser nå en viss utvikling mot at advokatfirmaer ønsker å utvikle mekling som et forretningsområde. Både firmaer som Stiegler, Deloitte, EY og andre sender nå medarbeidere til Meklingsakademiet for sertifisering. Disse firmaene tenker spesialisering innen kontrakttyper som IT, entreprise og konflikter mellom private. Det satses fortrinnsvis på fysisk mekling. Meklingssenteret hadde fredag 18.11 møte for å diskutere muligheter og et felles løft for mekling.