Norsk Meklingssenter

Visste du at…..

- Det oppnås enighet i 80 - 90% av sakene som blir meklet - Kostnader til mekling ligger på minst 1/10 av domstolsbehandling - Det tar omtrent 1/5 av tiden for å mekle en sak i forhold til domstolsbehandling

Publisert: 6. desember 2022

Vi har begynt å samle inn en del fakta for å belyse effekten av mekling sammenlignet med domstolsbehandling og voldgift. Etter hvert er det begynt å komme en del fakta fra kilder som Eurostat, statistikk og undersøkelser fra mekling i Norge og fra internasjonale organisasjoner som CEDR.

Det kan være greit å ha dette som underlag for diskusjoner om mekling og som et «innsalg» til parter som vurderer metode for tvisteløsning

Vi ser bl.a at:

Rettstvister tar omtrent fem ganger så lang tid som mekling. Et snitt i både Norge og EU ligger på 45 dager for mekling, mens bare ventetiden før en sak kommer opp i tingretten gjerne er på rundt 200 dager.

Kostnadene for mekling ligger i EU og Norge gjerne på en tiendedel av tvisteløsning for domstolene. Selv om dette avhenger mye av sakskomplekset og saksområde, er særlig sparte advokatkostnader og bruk av egne ressurser betydelig,

Det er entydig både i EU og Norge at av saker som bringes inn for mekling løses hele 80 - 90%!

Ikke minst opplever partene at mekling er en mye bedre tvisteløsningsmetode ved at den gir partene kontroll på resultat og prosess og gir høyere akseptens av resultatet. Det er gjennomført en del quest-back undersøkelser som viser svært høy tilfredshet blant brukerne.