Norsk Meklingssenter

Mekling løste tvisten!

Trondheim kommune og Søbstad Entreprenør hadde en tvist om oppgjør fra et VA-prosjekt. Et meklingsteam med jurist og teknisk ekspert løste flokene!

Publisert: 22. desember 2022

Dag Søbstad i Søbstad AS opplevde meklingen som svært positivt. Meklerne var godt forberedt. De gjennomførte dette profesjonelt. Meklerne kom med skisser inntil de fant en løsning begge parter var fornøyde med.

– Her sparte vi store ressurser. Med tre ansatte brukte vi én dag til forberedelser, og én dag til meklingen. En rettssak ville trolig krevd tre dager til forberedelser, og tre dager i retten.

– Dessuten gir meklingen en helt annen prosess. Det var en god og avslappet stemning. I retten ville det nok blitt mye mer kantet.

Maren Blomset Malvik i Trondheim kommune forteller at det var første gang kommunalteknisk avdeling prøvde en slik løsning.I stedet for å involvere advokater på hver vår side, brukte vi en nøytral tredjepart. Med det følte vi større trygghet for en forutsigbar prosess, og komme til enighet.

– Begge parter var motivert. Samtidig forberedte meklerne oss godt på hvordan dette kom til å fungere. Det ga trygghet å ha et meklerteam med både teknisk og juridisk kompetanse. Vi forvalter kommunens penger. Dette må vi håndtere økonomisk forsvarlig.

– Vi var ikke umiddelbart fornøyd med resultatet i kroner og øre. Samtidig var det ett år igjen av prosjektet. Derfor var det viktig å bli ferdig, for ikke å dra det inn i sluttoppgjøret. Hadde vi gjort det, ville det gått lang tid. Vi ville kanskje ikke husket alt like godt, og det kunne skjedd rollebytter underveis. Derfor var det svært viktig å få løst dette. Hadde saken endt i retten, ville ressursbruken blitt mye større, og hadde tatt mye lengre tid. Frontene ville også vært skarpere. I meklingen stilte vi med tre personer. En rettssak hadde nok krevd mange flere og mer tid.

Les mer i NELFOs internblad, Elmagasinet:

https://elmagasinet.no/meklerne-loste-knuten/