Norsk Mekling

Meklingskonferansen 2023 Meklingskonferansen 2023

Meklingskonferansen 2023 arrangeres 23..8 på UiO. Nytt i år er at vi har en egen Master Class før selve konferansen. Det er lagt opp til tre parallell-sesjoner på konferansen innen bygg og anlegg - arbeidsrett - advokatens rolle i mekling. Meld deg på!

Publisert: 14. juni 2023

Utenrettslig løsning av konflikter ved bruk av mekling og ekspert/oppmenn er brennaktuelt. Løsning kan skje tidligere, til lavere kostnader og på en enklere og bedre måte enn gjennom rettsapparatet.  Særlig for oss innen bygg og anlegg er dette viktig.

Meklingskonferansen har som mål å presentere bredden i utenrettslig konfliktløsning med vekt på forskningsbasert kunnskap og praktiske eksempler.

I år byr vi på to nyskapninger; på selve konferansen blir det tre parallellsesjoner, og før konferansen blir det mulighet for å melde seg på en Masterclass.

For påmelding og mer informasjon om programmet:

https://jus.no/kurs-og-utdanning/meklingskonferansen/

Konferansen

Dere kan velge blant tre parallellsesjoner for å kunne gå dypere inn på viktige meklingsområder:

Riksmekler Mats Ruland holder innledningsforedraget på konferansen. Professor Anna Nylund gir en oversikt over "Tvisteløsningsfeltet i Norge i dag - meklingens plass". Det vil bli innspill fra sentrale aktører innen meklingsfaget, blant andre Forbrukertilsynet.

Konferansen avsluttes med paneldebatt om etiske retningslinjer for mekling og vi stiller spørsmål om hvem bør drive med mekling og utenrettslig konflikthåndtering.

Konferansen arrangeres av UiO, institutt for offentlig rett, Juristenes Utdanningssenter og Norsk Meklingssenter.

Etter konferansen blir det mingling med mat og drikke.

Masterclass

I forkant av meklingskonferansen vil det bli arrangert en egen Masterclass. Dette er et separat arrangement med egen påmelding. Temaet er "Hvor langt kan/bør en mekler gå for å hjelpe partene med å komme til løsninger?" Fordeler og ulemper med dialogbaserte og evaluerende teknikker i mekling.  Du finner lenke til påmelding her:

https://jus.no/kurs-og-utdanning/masterclass-i-mekling/

Vel møtt!