Norsk Meklingssenter

Utenrettslig konflikthåndtering i kommuner

I regi av Advokatforeningen holder Geir Frøholm og Morten Tveten webinar om utenrettslig konflikthåndtering i kommuner 21. september kl. 09.00-11.00. Meld deg på!

Publisert: 28. august 2023

Velkommen til webinar om utenrettslig konflikthåndtering i kommuner

Til deg som er advokat i kommunesektoren, 

I regi av Advokatforeningen holder Geir Frøholm og Morten Tveten webinar om utenrettslig konflikthåndtering i kommuner 21. september kl. 09.00-11.00.

Mekling blir i økende grad tatt i bruk som tvisteløsningsmetode i flere deler av samfunnet, både for å forebygge og håndtere konflikter. Kurset vil derfor ta for seg bruk av mekler og oppmann/ekspert, som alternativ til domstolsbehandling. 

Kurset vil særlig ha fokus på bruk av mekling ved prosjekter innen bygg og anlegg, samt saker hvor kommunen er byggherre. Kursholderne tar utgangspunkt i erfaringer fra ekte prosjekter, og kurset vil derfor være nyttig for deg som ønsker mer informasjon, samt en mer praktisk tilnærming, til mekling og utenrettslig konflikthåndtering.

Kurset godkjennes med to juridiske timer. 

Du finner mer informasjon om kursets innhold, foredragsholderne og påmelding ved å følge denne linken

Vel møtt!