Norsk Mekling

Oppdatert og utvidet Ekspertliste

Ny og oppdatert liste foreligger nå med mange flere søkemuligheter på fagområdene. Dette gir et mer presist og detaljert søk!

Publisert: 19. oktober 2023

Vi har hatt en arbeidsgruppe i gang med representanter for byggherrene, entreprenørene/rådgiverne og Standard Norge for å oppdatere og forbedre listen over Eksperter.

I hovedsak har vi benyttet beskrivelse og inndeling i fagområdene slik disse fremgår av standardavtalene. Hensikten er å få et mer presist søk som matcher avtalene. I tillegg fremgår det mer detaljert beskrivelser av yrkespraksis og erfaring som mekler, ekspert, meddommer etc.

Flere søkeord kan kombineres og vi tror at dette vil gjøre det langt lettere å finne «rett person til rett problemtilling». Forsøk, da vel!