Norsk Mekling

Ny undersøkelse om rettsmekling bekrefter erfaringene om mekling generelt

Lengre tid på meklingene og bruk av mer «kreativ» mekling hvor man trekker inn andre forhold enn partenes juridiske påstander, er noen av resultatene i en ny undersøkelse. Undersøkelsen har relevans også for utenrettslig mekling.

Publisert: 27. februar 2024

Undersøkelsen er gjennomført i 2023 og viser at meklingene generelt tar lengre tid, at det er mer rom for «kreativ» mekling, altså at man trekker inn andre forhold enn rent påstander fra partene. Rettsmekling i likhet med utenrettslig mekling/tvisteløsning her hatt en positiv utvikling i antall saker og kvalitet de siste årene. En stor forskjell fra utenrettslig konflikthåndtering er likevel at det gjennom utenrettslig mekling kan spares betydelig med tid og kostnader siden løsningsprosessen kan starte mye tidligere. Se https://rett24.no/articles/ny-undersokelse-om-tidsbruk-og-prosedyrebruk-i-norske-rettsmeklinger