Norsk Mekling

Meld deg på Meklingskonferansen 2024!

Årets konferanse går av stabelen 19. august. Dette begynner å bli en sentral møteplass for alle som er opptatt av utenrettslig konflikthåndtering. Meld deg på!

Publisert: 13. mai 2024

Hovedtemaet er hvordan meklingsteknikker kan tilføre merverdi i forhandlingssituasjoner. 

Som i fjor vil vi i tillegg kjøre tre parallell-sesjoner innen arbeidsrett, advokatens rolle i mekling og Bygg & Anlegg.  For dere som er eksperter innen bygg og anlegg skal vi denne gangen se nærmere på bruk av Ekspert/mekler i PRIME-sammenheng.  Vi har laget en forenklet versjon av PRIME slik at dette verktøyet kan brukes også på mindre prosjekter.  Praktisk bruk vil bli presentert ved praktiske eksempler. 

Endelig program med alle innledere er ikke spikret helt ennå og vil bli publisert i slutten av mai.

Det blir arrangert en egen Masterclass på morgenen før konferansen i Juristenes Utdanningssenter med tema «Fastlåste meklinger - verktøy og praksis»

Meld deg på konferansen i dag!   Vi samarbeider med Juristenes Utdanningssenter og Universitetet i Oslo. 

Her har du lenke til påmelding og program:

https://www.jus.no/kurs-og-utdanning/meklingskonferansen/