Norsk Mekling
Ekspert

Arild Grønsdal

Anleggsleder i Furuholmen og Selmer Furuholmen, Overingeniør tunnelavdeling i Statens Vegvesen, Anleggsleder Aker Entreprenør og Veidekke, Avdelingsleder Statkraft Anlegg,Prosjektsjef i NCC. Prosjektsjef Trekantsambandet NCC, Prosjektsjef St Olavs Hospital NCC, Daglig leder Sjøentreprenøren AS 7 år, Prosjektdirektør Kartongfabrikk Grums (Sverige). Lang og allsidig erfaring fra mange typer bygg og anleggsarbeider (Tunneler, Veiarbeider, Masseflytting, Undervannsarbeider, Kaiarbeider, Samspillkontrakter). Kvalitetssjef i NCC Norge 4 år. Styreleder i EBA Vestenfjelske 6 år. Styremedlem NCC Norge AS 6 år.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt