Norsk Mekling
Ekspert

Ivar Hol

Ingeniørhøgskole og 1 års etterutdanning ved NTNU. 2 år med bygging av betongplattformer til oljeboring og 43 år i Statens Vegvesen. 25 år som seksjonsleiar for drift/vedlikehald i Møre og Romsdal. Ansvar for mange mindre investerings-prosjekt. Hadde fram til Mesta vart utskilt som eige entreprenørselskap også ansvaret for «eigendrifta» i Vegvesenet.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt