Norsk Meklingssenter
Ekspert

Jan Erik Buan

Divisjonsdirektør Geo i Rambøll, fram til 2001 avdelingsleder for Norconsult i Nord-Norge. Ingeniørgeologi NTH 1983 etter 2 års erfaring fra gruvearbeid under/over jord. Anlegg med tunneldriving over ca. 8 år som ingeniørgeolog, kontrakts- støtte og byggeleder. Komitedeltakelse fra Sprøytebetongkomiteen, utvalg for bedømmelse av farer for fisk ved sprengning og seismikk. Tverrfaglig prosjekteringsledelse for flere større tunnel- og fjellanlegg samt mikrotunneler. Senere år tekniske systemer for sikkerhet og brann i tunnel. Arbeidserfaring fra blant annet Geoteam AS, Berdal Strømme AS/Norconsult AS og som overing. ved Anleggskontoret i Vegdirektoratet

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Jan Erik Buan