Norsk Mekling
Ekspert

Kjell Olav Aalmo

Lang og bred erfaring innen støy fra industri. Havn, veitrafikk, fly og skytebane. Bygg- og anleggsstøy inkludert støymåling, vibrasjonsmålinger og avbøtende tiltak. Lang erfaring innen lydisolasjon (vurdering og beregning av luftlydsisolasjon og trinnlydnivå) til ulike bygningskontruksjoner (tunge, lette, inkludert massivtre), samt avbøtende tiltak. Lang erfaring innen måleteknikker og vurdering av måleresultater. Inngående kjennskap til metoder, retningslinjer, bestemmelser og forskrifter innen temaet støy og aktustikk. Lean construction/trimmet bygning.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt