Norsk Mekling
Ekspert

Mari Barstad

Mari Barstad

Prosjektleder for flere prosjekter i Statens vegvesen, bla Ring3 Ulven-Sinsen og E16 Sandvika- Skaret(frem til 2014), Rehabilitering av tekniske anlegg i E18 Festningstunnelen og byggeleder for tekniske entrepriser i Bjørvika prosjektet i startfase. Erfaring fra mindre prosjekter i by. Erfaring med konfliktløsningsråd fra Bjørvikaprosjektet og som ansvarlig på Ulven-Sinsenprosjektet. Divsjonsleder samferdsel og infrastruktur i Prosjektledelse WSP Norge AS

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt