Norsk Meklingssenter
Ekspert

Svenn Erik Skjemstad

Ansatt i Sweco siden 2016.Bred erfaring innenfor akustikkfaget, prosjekterende og disiplinleder, flere større prosjekter. Ulike bygg, kjøpesenter, fabrikklokaler, helsesenter og skoler med høye krav til akustikk og lydforhold. bygningsakustikk, romakustikk, vurdering av vibrasjons-/rystelsesforhold og lydmålinger. Støyvurderinger i vegprosjekter. 3D-modellering og simulering av lydutbredelse i støymodeller, hvor typiske støykilder er vegtrafikk, jernbane og anleggsstøy (spunt, pigging, saging etc). Prosjektering av fasadetiltak mot støy, beregning og prosjektering av støyskjermer langs vei/bane og lokale støyskjermer. vibrasjoner innendørs og utendørs.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Svenn Erik Skjemstad