Norsk Meklingssenter

Privat konflikthåndtering

Et stort antall konflikter mellom private kunne vært bedre, raskere og billigere løst utenfor domstolene.

Dette kan for eksempel gjelde:

Bedre enn rettssak

Mekling.no gjennomførte i 2020 et pilotprosjekt for HELP Forsikring for å teste ut bruken av mekling som alternativ til rettssak. Resultatene var meget oppløftende. Eksempelvis:

Du kan lese mer om dette i denne rapporten om erfaringer fra prosjektet:

Forhåndsvisning av Sluttrapport-pilotprosjekt-for-HELP-forsikring-pdf.jpg
Sluttrapport fra pilotprosjekt for HELP forsikring

Veileder

Det ble i tillegg utarbeidet en veileder for konflikthåndtering mellom private (Word). Denne omfatter en detaljert beskrivelse av:

Veileder for konflikthåndtering mellom private (Word)