Norsk Meklingssenter

Utenrettslig konflikthåndtering

De fleste saker kan mekles.

Mekling er særlig egnet innen rettsforhold mellom private, som nabotvister, kjøp/salg, kontrakter og familie/arv/skifte.

Bygg- og anleggsbransjen, hvor det er svært store tvistebeløp og et relativt høyt konfliktnivå, egner seg også godt for utenrettslig konflikthåndtering. 

Arbeidsrett er et annet felt hvor mekling har stort potensial.

Mekling viser sin styrke på disse områdene ved at håndteringen av sakene er rimeligere, raskere og bedre for de involverte partene sammenlignet med domstolsprosesser.

Les mer om mekling

For å få en oversikt over meklingsområder og hva meklingens fortrinn, se denne spesialartikkelen fra Advokatbladet:

Forhåndsvisning av Mekling-artikkel-Advokatbladet-pdf.jpg
Mekling-artikkel i Advokatbladet

I denne brosjyren fra oss i Norsk Meklingssenter (tidligere Mekling.no) finner du mer informasjon om mekling og hvem som står bak Mekling.no:

Forhåndsvisning av Mekling-no-brosjyre-pdf.jpg
Brosjyre fra Mekling.no